กำไรเงิน

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

1.  จ่ายเงินสด

2.  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

3.  นัดพบและจัดส่งสินค้า

4.  พัสดุไปรษณีย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์
077 - 0 - 06696 - 8
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์
710 - 2 - 21083 - 7
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์
096 - 2 - 20587 - 7
ออมทรัพย์