กำไรเงิน

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

1.  จ่ายเงินสด

2.  โอนเข้าบัญชีธนาคาร

3.  นัดพบและจัดส่งสินค้า

4.  พัสดุไปรษณีย์

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb ธนาคารกรุงไทย
นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์
077-0-06696-8
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์
710-2-21083-7
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวพิลินี ตั้งติปกรณ์
096-2-20587-7
ออมทรัพย์